IMPORTANT!!!

Incepand cu data 01.01.2023 acest site nu va mai fi actualizat.
Siteul oficial al OCPI Bucuresti se va gasi la adresa https://b.ancpi.ro/

IMPORTANT!!!

Tarifele se vor achita prin virament, ANTICIPAT ÎNREGISTRĂRII CERERII, în contul:

O.C.P.I. București, CIF:10103437, IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la Trezoreria Sectorului 1

Începând cu data de 23.05.2019, data intrării în vigoare a Legii nr. 105/2019 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative:

registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni se închid, astfel încât nu vor mai fi efectuate înscrieri în aceste registre 

În consecință, sechestrul, urmărirea imobilelor, a fructelor și servituțiilor acestora, precum și actele și faptele privitoare la drepturile personale sau alte raporturi juridice se vor putea înscrie/ radia numai dacă există carte funciară deschisă pentru aceste imobile.

ANUNŢ

 Adresele de corespondență electronică (e-mail) puse la dispoziţie de OCPI Bucureşti destinate solicitărilor aferente domeniului cadastrului şi publicităţii imobiliare sunt următoarele:

        – ocpib@ancpi.ro – destinată transmiterii de către persoanele interesate a petiţiilor, reclamațiilor, sesizărilor sau propunerilor;

        registratura.b@ancpi.ro – destinată transmiterii de către persoanele interesate a cererilor având ca obiect prestarea serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară.

        !!! Atenţionăm părţile interesate că adresele de email dedicate birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară (EX. bcpi.sector1@ancpi.ro, cadastru.b@ancpi.ro, arhiva.b@ancpi.ro) NU MAI SUNT FUNCŢIONALE, prin urmare transmiterea cererilor pe aceste adrese de email va conduce la nesoluţionarea acestora.

Vă informăm că sistemele informatice ale ANCPI sunt în acest moment funcționale. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat.

ANUNȚ

Având în vedere OMFP 1536/15.12.2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 în data de 30.12.2021 nu se fac încasări prin casieria instituției.

Tarifele se vor achita prin virament în contul: O.C.P.I. București, CIF:10103437,  

IBAN: RO03TREZ701501503X017558 deschis la    Trezoreria Sectorului 1.

ANUNȚ

Având în vedere OMFP 1536/15.12.2021 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021, ultima zi de plată cu cardul  la POS este data de 29.12.2021.

Tarifele se vor achita prin virament în contul: O.C.P.I. București, CIF:10103437,

IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la    Trezoreria Sectorului 1.

  • TARIFELE ȘI TERMENELE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI INSTITUŢIILE SALE SUBORDONATE (OFICIILE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ)
Pentru transmiterea cererilor și a înscrisurilor justificative persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, utilizați adresa de email: registratura.b@ancpi.ro

eTerra3

Date identificare

  • Bulevardul Expoziției 1A, București 012101
  • Telefon: +4 037.44.88.100
  • E-mail: ocpib@ancpi.ro
  • Web: www.ancpi.ro; www.ocpib.ro

Pentru prestari servicii

  • COD IBAN: RO03TREZ701501503X017558
  • COD FISCAL: 10103437
  • OCPI Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Meniu