ANUNȚ

În scopul prevenirii și limitării răspândirii virusului SARS Cov-2, precum și din cauza existenței unor cazuri de îmbolnăviri ale salariaților, începând cu data de 15.11.2021, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) București își modifică programul de lucru cu publicul astfel:

PROGRAM DEPUNERI/ELIBERARI

REGISTRATURĂ PERSOANE AUTORIZATE

în domeniul cadastrului, geodeziei, topografiei și cartografiei

LUNI: 09:00 – 13:00

REGISTRATURĂ BIROURI NOTARIALE

MARȚI: 09:00 – 13:00

REGISTRATURĂ PERSOANE FIZICE/JURIDICE

MIERCURI: 09:00 – 13:30

JOI: 09:00 – 13:30

VINERI NU SE LUCREAZĂ CU PUBLICUL.

De asemenea, în perioada următoare, cetațenii și partenerii OCPI București pot opta pentru serviciile disponibile on-line, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară.

Solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de către OCPI București prin e-mail sau accesând site-ul www.opcib.ro și www.ancpi.ro, dar și prin intermediul unui call-center, la numărul de telefon 0374.488.100, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

IMPORTANT

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București (OCPI București) NU își asumă răspunderea în cazul oricăror sugestii din partea persoanelor care nu sunt angajate ale instituției (agenți de pază, persoane care asigură curățenia, delegați, avocați, etc.) și atrage atenția că acestea pot constitui fapte de natură penală.

  • TARIFELE ȘI TERMENELE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI INSTITUŢIILE SALE SUBORDONATE (OFICIILE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ)

IMPORTANT!!!

Tarifele se vor achita prin virament, ANTICIPAT ÎNREGISTRĂRII CERERII, în contul:

O.C.P.I. București, CIF:10103437, IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la Trezoreria Sectorului 1

Pentru transmiterea cererilor și a înscrisurilor justificative persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, utilizați adresa de email: registratura.b@ancpi.ro

eTerra3

Date identificare

  • Bulevardul Expoziției 1A, București 012101
  • Telefon: +4 037.44.88.100
  • E-mail: ocpib@ancpi.ro
  • Web: www.ancpi.ro; www.ocpib.ro

Pentru prestari servicii

  • COD IBAN: RO03TREZ701501503X017558
  • COD FISCAL: 10103437
  • OCPI Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Meniu