• TARIFELE ȘI TERMENELE PENTRU SERVICIILE FURNIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI INSTITUŢIILE SALE SUBORDONATE (OFICIILE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ)

IMPORTANT!!!

Tarifele se vor achita prin virament, ANTICIPAT ÎNREGISTRĂRII CERERII, în contul:

O.C.P.I. București, CIF:10103437, IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la Trezoreria Sectorului 1

Pentru transmiterea cererilor și a înscrisurilor justificative persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, utilizați adresa de email: registratura.b@ancpi.ro

eTerra3

Date identificare

  • Bulevardul Expoziției 1A, București 012101
  • Telefon: +4 037.44.88.100
  • E-mail: ocpib@ancpi.ro
  • Web: www.ancpi.ro; www.ocpib.ro

Pentru prestari servicii

  • COD IBAN: RO03TREZ701501503X017558
  • COD FISCAL: 10103437
  • OCPI Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 1A, sector 1, Bucuresti
Meniu