Începând cu data de 9 noiembrie 2020, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) București va diminua activitatea de relații cu publicul.

În perioada următoare, partenerii OCPI București care dețin user și parola eTerra (persoanele fizice/juridice autorizate, notarii publici, executorii judecătorești, etc) sunt rugați să utilizeze exclusiv serviciile online, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară (epay.ancpi.ro și eTerra RGI).

Accesul va fi permis exclusiv în spațiile destinate Compartimentului registratură (primiri documente și eliberărări documente), doar publicului (cetatenilor persoane fizice sau alte categorii profesionale care nu dețin user sau parolă eTerra), iar audiențele vor fi acordate doar telefonic sau prin email.

Recomandăm ferm efectuarea plății tarifelor prin virament bancar, ANTICIPAT ÎNREGISTRĂRII CERERII, în contul O.C.P.I. București:

CIF:10103437, IBAN RO03TREZ701501503X017558 deschis la Trezoreria Sectorului 1

Această modalitate de lucru este facilă, caracterizată de celeritate, asigură atingerea scopului mai sus precizat și își are suportul legal în dispozițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de OCPI București prin e-mail sau accesând site-ul www.opcib.ro și www.ancpi.ro, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, la numărul de telefon ☎️  0374.488.100.

 

Aceste măsuri au fost luate în contextul acțiunilor excepționale întreprinse la nivel național și al măsurilor dispuse de autorități pentru prevenirea propagării virusului SARS CoV-2, iar OCPI București este obligat să efectueze demersuri specifice pentru limitarea accesului direct al publicului în spațiile comune, care pot genera aglomerație și totodată crește riscul de infectare în incinta instituției.

 
Pentru transmiterea cererilor și a înscrisurilor justificative persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, utilizați adresa de email: registratura.b@ancpi.ro
Pentru transmiterea cererilor și a înscrisurilor justificative notari publici, utilizați adresa de email: registratura.not.b@ancpi.ro
Pentru petiții, reclamații sau sesizări, utilizați adresa de email: petitii.b@ancpi.ro
Pentru informații referitoare la serviciile prestate de OCPIB (tarife, acte necesare, etc), utilizați adresa de email: relatiipublic.b@ancpi.ro
Pentru informații referitoare la cererile aflate pe rolul Serviciului de Publicitate Imobiliară,
utilizați aceste adrese de email:

BCPI SECTOR 1: bcpi.sector1@ancpi.ro

BCPI SECTOR 2: bcpi.sector2@ancpi.ro
BCPI SECTOR 3: bcpi.sector3@ancpi.ro
BCPI SECTOR 4: bcpi.sector4@ancpi.ro
BCPI SECTOR 5: bcpi.sector5@ancpi.ro

BCPI SECTOR 6: bcpi.sector6@ancpi.ro

Pentru informații referitoare la cererile aflate pe rolul Serviciului Cadastru, utilizați adresa de email: cadastru.b@ancpi.ro

Pentru informații referitoare la cereri de arhivă, utilizați adresa de email: arhiva.b@ancpi.ro
Pentru informații referitoare la comunicarea documentelor, utilizați adresa de email: comunicari.b@ancpi.ro
Pentru informații referitoare la Serviciul Economic, utilizați adresa de email: economic.b@ancpi.ro
Pentru relatii cu presa, utilizați adresa de email: relatiipresa.b@ancpi.ro
Meniu