Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) şi instituțiile din subordine vor relua activitatea directă de lucru cu publicul, începând de luni,15 iunie a.c., cu respectarea tuturor condiţiilor necesare pentru distanţarea fizică şi dezinfectarea spaţiilor, în vederea protejării sănătăţii cetăţenilor şi angajaţilor. ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a decis reluarea activităţilor cu publicul, începând cu data de 15 iunie a.c., în baza Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28/11.06.2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare în contextul epidemiologic actual. Pentru funcţionarea optimă şi în siguranţă, ANCPI și instuțiile din subordine au luat măsurile necesare. Astfel, accesul publicului în instituţie se va face cu respectarea distanţei de siguranţă și marcarea traseelor de acces și de ieşire. De asemenea, accesul publicului este permis în conformitate cu reglementările stabilite în acest sens. Alte măsuri luate cu această ocazie sunt dotarea cu soluţii dezinfectante pentru suprafeţe şi mâini, curăţarea regulată, cu soluţii dezinfectante, a clanţelor şi uşilor de acces în instituţie. Recomandăm, în continuare, comunicarea electronică, acolo unde acest lucru este posibil. Persoanele fizice şi juridice autorizate, notari publici și celelalte categorii de persoane care au acces la aplicațiile informatice ale A.N.C.P.I . vor continua să utilizeze serviciile on-line. Totodată, persoanele cu funcții de conducere din cadrul ANCPI și al instituțiilor subordonate vor începe programarea și susținerea audiențelor.

Meniu