Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) București a sistat activitatea de relații cu publicul începând cu data de 07.10.2020, pentru o perioadă nedeterminată.  Măsura a fost luată ca urmare a faptului că un număr de 9 angajați ai instituției au fost depistați pozitiv cu virusul SARS-CoV2. În perioada următoare, cetăţenii şi partenerii OCPI București pot utiliza exlcusiv serviciile disponibile on-line prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară.

Conducerea OCPI București a înștiințat Direcția de Sănătate Publică București și a dispus dezinfectarea sediului instituției din Bd. Expoziției nr.1A. Totodată, pentru a preveni și limita răspândirea coronavirusului, un procent semnificativ din angajații OCPI vor lucra în regim de telemuncă.

În perioada următoare, persoanele fizice/juridice autorizate, delegații notariali, executorii judecătorești pot depune exclusiv on-line cererea de înscriere, recepţie sau avizare însoţită de înscrisul prin care se constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere este solicitată sau, după caz, de înscrisul pentru care se solicită recepţia sau avizarea.

Cetățenii pot solicita exclusiv on-line extrase de carte funciară pentru informare și extrase de plan cadastral pe ortofotoplan accesând https://epay.ancpi.ro/ sau prin intermediul persoanelor fizice/juridice autorizate sau a birourilor notariale.

De asemenea, solicitanții pot primi informații referitoare la serviciile oferite de OCPI București prin e-mail sau accesând site-ul www.opcib.ro și www.ancpi.ro, dar și prin intermediul unui call-center, care va funcționa de luni pânã joi în intervalul orar 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.

NUMERE DE TELEFON

CENTRALA: 0374.488.100

Ø Relații cu publicul

–       Informații – interior 159

–       Petiții – interior 173

–       Registratura persoane fizice – interior 163

–       Interogare baza de date – interior 130

Ø Serviciul Cadastru

–       Fond Funciar – interior 151

–       Inspectori – interior 148/147

Ø Serviciul Publicitate Imobiliara

–       BCPI Sectorul  1 – interior 136/137/120

–       BCPI Sectorul 2 – interior 119/172/171

–       BCPI Sectorul 3 – interior 127/121/126

–       BCPI Sectorul 4 – interior 125/164/143

–       BCPI Sectorul 5 – interior 169/168

–       BCPI Sectorul 6 – interior 122/124

Ø Compartiment Arhiva

–       Pentru arhiva BCPI Sectorul 1 – interior 133

–       Pentru arhiva BCPI Sectorul 2 – interior 174

–       Pentru arhiva BCPI Sectorul 3 – interior 135

–       Pentru arhiva BCPI Sectorul 4 – interior 132

–       Pentru arhiva BCPI Sectorul 5 – interior 175

–       Pentru arhiva BCPI Sectorul 6 – interior 134

Ø Serviciul Economic

–       Pentru contabilitate – interior 144

–       Pentru notari – interior 165

–       Pentru achizitii publice – interior 156  

Ø Serviciul Juridic Resurse Umane – interior 140/139

Ø Secretariat – interior 101

Meniu