INFORMATII COMUNICATE DIN OFICIU, CONFORM LEGII NR. 544/2001, PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

Dreptul de a avea acces la informatiile de interes public este garantat prin legea 544/2001. Este una dintre legile care orienteaza administratia publica spre cetatean, promovand si respectand dreptul acestuia de-a fi informat privitor la deciziile administratiei si la modul de utilizare a banilor publici.
Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure cetatenilor informatiile de interes public, solicitate in scris sau verbal responsabilului cu informarea publica a institutiei. Legea 544/2001, completata prin HG 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a ei, stabileste informatiile de interes public, asigurate de autoritatea publica din oficiu sau la cerere.

Informatiile de interes public sunt urmatoarele:

– actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice (L 7/1996 rp, HG 1210/2004 rp, Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara , aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, Regulamentul de organizare si functionare al Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara , aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006);
– structura organizatorica, atributiile departamentelor; (organigrama)
– numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice;
– numele functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
– programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
– programul de functionare;
– coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
– sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
– programele si strategiile proprii;
– lista cuprinzand documentele de interes public;
– lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
– modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Nu se furnizeaza informatiile:

– din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii;
– privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
– privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;
– cu privire la datele personale, potrivit legii;
– privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
– privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
– a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

Informatiile solicitate verbal pot fi furnizate pe loc, sau in scris la o data ulterioara daca tipul informatiei necesita documentare. Autoritatile publice se obliga sa raspunda in scris solicitarilor in termen de:

– 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata;
– 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca acest termen nu a fost suficient pentru gasirea informatiei solicitate;
– 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de 10 zile;
– 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului.

OCPI-BUCURESTI – date de contact

CONDUCEREA INSTITUTIEI:

Director: Marian SIMION

STRUCTURA ORGANIZATORICA

– Serviciul Cadastru

-inginer sef: Mihaela CHIGAI

-Serviciul Publicitate Imobiliara

-registrator sef: Adriana TUDOSOIU

– Serviciul Economic

– contabil sef: Daniela-Mirela MOISE

Meniu