CONDUCEREA OCPI Bucureşti
Mariana BĂLAȘA
Director OCPI Bucureşti
Daniela Corina PENCIU Şef Serviciu Juridic Resurse Umane Secretariat şi Petiţii
Simona BANCIU Şef Birou Juridic şi Resurse Umane
Daniela Mirela MOISE Şef Serviciu Economic
Mihaela CHIGAI Şef Serviciu Cadastru
Mihaela MINCĂ Şef Biroul Avize şi Recepţii
Ciprian MANOLACHE Şef Biroul Fond Funciar
Bogdan Cristian TREEROIU Şef Birou Arhivă
Manuela Melania BRATU Şef Serviciu Publicitate Imobiliară
Camelia ADAMOV Şef Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 1
Mihaela Atena CHIRCĂ Şef Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 2
Tudor BRATICEVICI Şef Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 3
Andreea MARIN Şef Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 4
Eugen BRATICEVICI Şef Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 5
Gigi ROŞIORU Şef Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sector 6
Meniu