Având în vedere încetarea stării de alertă, în vederea asigurării dreptului cetățenilor la petiționare, activitatea de acordare a audienţelor se va desfășura după următorul program:

Activitatea de primire a cererilor de înscriere în audienţă a cetățenilor va fi asigurată prin intermediul trimiterilor poștale, al adreselor de e-mail sau prin completarea formularelor postate pe site-urile OCPI Bucureşti.
În vederea realizării celor de mai sus, solicitanții vor menționa, obligatoriu, în cererea de primire în audiență, telefonul de contact și/sau adresa de e-mail.
Meniu